Shoda na změnách v DPH na úrovni EU

Publikováno:
3. říjen 2018
Obor:

Na svém zasedání dne 2. 10. 2018 Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) schválila tři návrhy změn v oblasti DPH:

 1. Byl schválen tzv. plošný reverse charge, který již delší dobu prosazuje ČR. Doposud je možné použít režim přenesení daňové povinnosti na příjemce pouze ve vyjmenovaných případech, např. u přesně specifikovaných surovin s nízkým stupněm zpracování nebo u zboží, které je častým nosičem pro tzv. řetězové podvody. Nově schválené opatření má umožnit členským státům použít plošný mechanismus přenesení daňové povinnosti u vnitrostátních plnění s hodnotou vyšší než 17 500 eur na jedno plnění. Opatření má být časově omezené, a to do 30. 6. 2022. Další podmínkou pro zavedení je, že v členském státě, který hodlá toto opatření uplatňovat, musí být podíl tzv. kolotočových podvodů činit více než 25 % výpadku příjmů z DPH. 
 1. Zároveň bylo odsouhlaseno několik opatření (tzv. quick fixes), která jsou předstupněm definitivního systému DPH, jehož zavedení je plánováno od 1. 7. 2022. V této přechodové fázi mají být od 1. 1. 2020 přijata následující opatření:
  1. Zavedení zjednodušeného a jednotného zacházení s pravidly pro konsignační sklad.
  2. Identifikační číslo odběratele jako nezbytná podmínka pro využití osvobození od daně z přidané hodnoty při dodání zboží do jiného členského státu EU.
  3. Jednotná pravidla pro určení dodávky s přepravou, pokud jde o řetězovou dodávku mezi několika subjekty u tzv. řetězových transakcí.
  4. Společný rámec pro důkazní prostředky požadované pro nárok na osvobození od DPH pro dodávky uvnitř EU. 
 1. Elektronické publikace jsou podle současných pravidel DPH považovány za elektronické služby a zdaňují se základní sazbou DPH. Nelze pro ně uplatnit snížené sazby daně, kterými řada členských států vč. ČR zdaňuje knihy, časopisy či jiné formy hmotných publikací. Nově bude možné sladit pravidla pro sazbu DPH mezi fyzickými a elektronickými formami publikací.

Změny vyžadují souhlas Evropského parlamentu. O novinkách budeme detailněji informovat na našich stránkách www.fucik.cz.

Autor: Fučík & partneři