Seznam nespolupracujících „daňových rájů“ aktualizován

Publikováno:
24. říjen 2023

Rada EU 17. října 2023 rozhodla o zařazení Antiguy a Barbudy, Belize a Seychel na unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Zároveň došlo k vynětí tří jurisdikcí z tohoto seznamu, a to: Britské Panenské ostrovy, Kostarika a Marshallovy ostrovy.

Unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti je sestavován od prosince 2017 a je součástí vnější strategie EU v daňové oblasti. Má přispět k setrvalému úsilí o prosazování řádné správy v oblasti daní na celém světě. Jurisdikce jsou posuzovány na základě souboru kritérií stanovených Radou EU. Jsou to: daňová transparentnost, spravedlivé zdanění a uplatňování mezinárodních standardů, jež mají zamezit erozi základu daně a přesouvání zisku.

Od roku 2020 Rada EU seznam aktualizuje dvakrát ročně. Příští revize seznamu je tak naplánována na únor 2024.

 

Autor: Daniela Riegel

Autor: Daniela Riegel