Sdělení od finanční správy pro plátce daně ze závislé činnosti

Publikováno:
10. únor 2017
Obor:

Finanční správa sděluje, že navrhovaná novela zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk 873), nabude účinnosti s největší pravděpodobní až v průběhu roku 2017 a to z důvodu dosavadního průběhu legislativního procesu. Plátce daně ze závislé činnosti musí tedy pro účely zdaňovacího období 2017 použít dosavadní znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které platí až do nabytí účinnosti zmiňované novely.

V případě, že by novela opravdu nabyla účinnosti v průběhu roku 2017, tak ve vztahu ke zdanění příjmů prostřednictvím plátce daně se bude v roce 2017 měnit pouze měsíční výše daňového zvýhodnění na druhé a třetí a každé další vyživované dítě. Dále bude účinné ustanovení § 38l odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů, které obsahuje nové náležitosti potvrzení vydané penzijní společností.

Dále finanční správa sděluje plátcům daně ze závislé činnosti, že na zdaňovací období 2017 již byly vydány tiskopisy a pro zdaňovací období 2017 se způsob zdanění mezd nemění.

 

Autor: Fučík & partneři