Schválen návrh zákona o prokazování původu majetku

Publikováno:
16. září 2016
Obor:

Ve středu 6. září 2016 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona o prokazování původu majetku (sněmovní tisk č. 504). Hlavním cílem přijatého zákona je úprava stávajících mechanismů v rámci daně z příjmů, a to tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo utajené příjmy poplatníků a následně je zdanit. Hranice rozdílu mezi nárůstem jmění poplatníka, jeho spotřebou nebo jiným vydáním a příjmy tvrzenými v daňovém přiznání je stanovena na 5 mil. Kč. V případě překročení této hranice je poplatník vyzván správcem daně k prokázání, zda byl jeho majetek financován ze zdrojů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají. Pokud tuto skutečnost neprokáže, vznikne mu tak povinnost uhradit penále a daň mu bude vyměřena standardních pomůcek při uplatnění sazby daně z příjmů. Návrh zákona byl předán k podpisu prezidentovi. Navrhovaná účinnost se předpokládá pravděpodobně od 1. listopadu 2016.

Autor: Fučík & partneři