Sankce přijaté v souvislosti s událostmi na Ukrajině

Publikováno:
4. duben 2014
Obor:

Další sankce přijaté v souvislosti s událostmi na Ukrajině – s účinností od 17. března 2014 (Nařízení Rady (EU) č. Dne 17. března 2014 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Rady (EU) č. 269/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

Toto nařízení vlády je ve formátu PDF na internetových stránkách  www.mfcr.cz   Nařízení vlády má 15 stránek. V příloze k nařízení  jsou vyjmenována  všechna  jména fyzických osob,  včetně data narození, kterým  nesmí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje. Nařízení obsahuje i důvodu proč byly tyto fyzické osoby zařazeny do tohoto seznamu. 

Autor: Ivan Fučík