Rychlejší získávání pracovníků z Ukrajiny?

Publikováno:
25. květen 2018
Autor:
Obor:

V sektoru péče o seniory a hendikepované v současnosti chybí zhruba dva tisíce pracovníků. To však neplatí jen pro tuto oblast, v ČR je nejnižší nezaměstnanost od roku 1997 a MPSV se zabývá možnostmi, jak urychlit získávání pracovníků ze zahraničí - konkrétně z Ukrajiny. Hlavním problémem je zdlouhavost procesu získání pracovního povolení, resp. zaměstnanecké karty. Nyní může vyřízení dlouhodobého víza (na 2 roky) trvat i rok. Nově by mělo být možné, aby například zdravotní sestra z Ukrajiny přijela do ČR na základě tříměsíčního schengenského víza a nastoupila do zaměstnání. O dlouhodobé vízum by současně požádal její zaměstnavatel. Jakmile by bylo připraveno, jela by si jej pouze vyzvednout.

Svaz průmyslu a dopravy ČR uvádí, že o pracovníky z Ukrajiny je velký zájem a již v dubnu byla vyčerpána kvóta žádostí v projektu Režim Ukrajina na červenec. Než je ale možné o zaměstnaneckou kartu požádat, jsou firmy povinny zveřejnit dané pracovní místo po dobu 30 dnů pro tuzemské zájemce, resp. zájemce s volným přístupem na trh práce v ČR, např. občany EU. Tato podmínka je podle Svazu v dnešní době zbytečná a proces jen prodlužuje, neboť počet pracovních míst vhodných pro Režim Ukrajina výrazně převyšuje počet uchazečů evidovaných na úřadech práce.

Autor: