Ručení příjemce za nezaplacenou DPH – prodloužení období

Publikováno:
16. září 2013
Obor:

Finanční správa ČR prodloužila období, za které nebude uplatňováno ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň, které je uplatňováno podle § 109 odst. 2) písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (v případě, že dojde k úhradě za zdanitelné plnění na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, zveřejněný správcem daně v registru plátců DPH).

V současné době se pracuje na změně zákona, kdy by se ručení, podle návrhu novely uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona upravujícího omezení plateb hotovosti. S ohledem na výše uvedené nebudou finanční úřady vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku, u kterého vznikne ručení do 31. 12. 2013, a to s ohledem na aktuální stav legislativního procesu. Musí být totiž jasně dáno, zda dojde ke změně zmíněného ustanovení, popřípadě v jakém znění a s jakou účinností.

Autor: Ivan Fučík