Rozšíření věcného rozsahu smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a USA

Publikováno:
11. duben 2014
Obor:

Do parlamentu byla předložena ke schválení Doplňková smlouva pozměňující smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a USA, která rozšiřuje věcný rozsah i o zdravotní pojištění ve vztahu k českým právním předpisům. Ve vztahu k americkým právním předpisům smlouva v současné podobě již oblast sociálního zabezpečení i zdravotního pojištění upravuje. Současný stav vede k dvojí platbě příspěvků na zdravotní pojištění v případě amerického občana dočasně pracujícího v ČR, který nadále zůstává účasten amerického systému sociálního a zdravotního pojištění.

Autor: Ivan Fučík