Rozšíření seznamu služeb podléhajících druhé snížené DPH sazbě

Publikováno:
22. červenec 2020
Obor:

Od 1. července 2020 došlo v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 mimo jiné i k rozšíření a úpravě přílohy č. 2a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, která představuje seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %.

Příloha č. 2a zákona o dani z přidané hodnoty je nově doplněná o poskytnutí služeb, jako je osobní doprava lyžařskými vleky, služby lázní, saun, služby související s provozem rekreačních parků a pláží, poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události (použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem) apod. Druhá snížená sazba se nově aplikuje taktéž při poskytování ubytovacích služeb. V tomto případě dojde ke zjednodušení aplikační praxe vzhledem k tomu, že ubytovací služby jsou v mnohých případech poskytované současně se službami stravovacími. Poskytovateli tak odpadá povinnost rozepisovat základ daně pro různé sazby daně při jedné ceně za obě poskytnuté služby.

Do druhé snížené DPH sazby se nově zařazuje také oprávnění ke vstupu na kulturní události, jakými jsou divadla, koncerty, kina, výstavy, muzea, ZOO apod. Poskytnutí oprávnění ke vstupu na kulturní akce bude podléhat druhé snížené sazbě bez ohledu na skutečnost, zda se konají venku nebo uvnitř kulturního zařízení.

Autor: Fučík & partneři