Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Publikováno:
17. říjen 2019
Obor:

Od 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela týkající se rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí.

Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, bude nově možné uplatnit osvobození také u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě, a to v případě, že k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1.11.2019 a později.

Cílem novely je podle ministryně Schillerové podpora výstavby nových bytů a rodinných domů a reaguje tak na vzrůstající trend vymezování jednotek v rodinných domech.

Pozměňovací návrh Senátu preferoval zrušení daně, Sněmovna ho však nepodpořila. Sazba daně zůstává i nadále ve výši 4%.

 

Autor: Fučík & partneři