Rozšíření lokálního režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1. února 2016

Publikováno:
5. prosinec 2015
Obor:

Ministerstvo financí České republiky připravilo návrh na novelizaci nařízení, které upravuje rozsah zboží a služeb, u kterých se při dodání / poskytnutí použije lokální režim přenesení daňové povinnosti.

Nově se navrhuje rozšířit použití tohoto režimu i na dodání záruk původu elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie a dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi.

Rozšíření režimu však není jedinou změnou, kterou návrh přináší. Návrh by měl také odstranit aplikační problémy spojené s dodáním vybraného zboží a limitem 100 000 Kč. Poskytovatel a příjemce plnění se budou moci písemně dohodnout, že při dodání vybraného zboží uplatní režim přenesení daňové povinnosti, i když dodávka nepřesáhne 100 000 Kč. Obdobná právní fikce je nyní zavedena při poskytnutí stavebních a montážních prací.

Návrh se nyní nachází v připomínkovém řízení a účinnost novelizovaného nařízení se navrhuje od 1. února 2016.

Autor: Fučík & partneři