Rozhovor s Editou Ševcovicovou - Zkoušky daňových poradců

Publikováno:
29. červen 2017
Autor:
Obor:

Kdo a kdy se může přihlásit ke zkouškám na daňového poradce?

V tomto směru je zde velmi otevřená náruč. Přihlásit se může absolvent bakalářského studia. Může tam jít i bakalář z AMU, když zvládne zadané úkoly. Je třeba doložit diplom a výpis z rejstříku trestů. Většinou se přihlašují ekonomové, právníci, ale já třeba jsem matfyzák. Kvalifikační předpoklady nejsou moc omezující, zato příprava je náročná a zkouška také. 

Jak probíhá zkouška a jak dlouho trvá?
Zkoušku organizuje Komora daňových poradců, která je k tomu zmocněna ze zákona. Probíhá dvakrát ročně, na jaře a na podzim v Brně.

Obsahuje dvě písemné části. Pokud je uchazeč úspěšný, může jít na ústní zkoušku. Ideální je to zvládnout v jednom termínu. Statisticky se to ovšem podaří opravdu malému procentu uchazečů. Často se stává, že uchazeč jednu písemnou zkoušku složí a druhou ne,  k ústním zkouškám může až po vykonání písemných částí.

Co se stane, když uchazeč nesloží celou zkoušku v jednom termínu?

Složená zkouška platí 24 měsíců a v té době můžete složit druhou písemnou zkoušku a jít k ústním. Kdyby se to uchazeči v této lhůtě nepodařilo, musí skládat zkoušky od začátku.

Písemná část je tedy hodně náročná?

Písemná část se skládá z komplexních příkladů, které se snaží popsat situaci z praxe. Není to jednoduché ani pro toho, kdo zkoušku má složit ani pro toho kdo to připravuje. Ono se sice říká, co je psáno, to je dáno, ale také je otázka, jestli to, co je psáno, stejně vnímá ten, kdo to čte.

Kdo sestavuje příklady?

Na tvorbě příkladů se podílejí zkušební komisaři, kteří musí být nejen profesionálové v daních a účetnictví, ale zároveň musí být dobří metodici, jsou to daňoví poradci nebo pracovníci finanční správy.

Každá zkouška je naprostý originál, nikdy se nic neopakuje. Zkušební komisař navrhne příklad a dále se tím zabývá kompletační komise, vše je utajeno až do zahájení zkoušek. Nikdy nemůže být zařazen příklad, který už jednou byl. Snažíme se příklady tvořit v určité koncepci, na obdobných výpočtových listech atd.. V podstatě se jedná o laboratorní prostředí. Zkouška je jakýsi pokus a každý, kdo to zkusí, tak se určitě posune i ve své praxi.

Moje maminka vždycky říkala, že je potřeba vědu proměnit v chleba.

Já sama celou zkoušku vždy spočítám, nekoukám předem do vzorových řešení. Musím říct, že mě to výborně drží v kondici a považuji to za součást mého osobního kontinuálního vzdělávání.

Zkoušky se platí?

Jeden termín stojí sedm tisíc korun. Ti jedinci, kteří zvládnou všechno tak to mají za sedm. Ti, kteří potřebují více termínů, platí vícekrát. Pro pokusy opakování zkoušky není limit.

Jsou mezi uchazeči absolventi nebo spíš lidé s dlouholetou praxí?

Je to velmi smíšené. Jsou to muži i ženy. Na zkoušku přichází jak ti, kteří vystudovali ekonomické či právnické fakulty, tak i jiné obory. Hodně přichází mladých lidí. Většinou se hlásí lidi s ukončeným vysokoškolským vzděláním, magistři a inženýři. Pro ně je to na trhu práce velmi kvalitní kvalifikační předpoklad, který je odlišuje od ostatních, kteří vystudovali stejné fakulty.

Jaká je úspěšnost?

Tím, že se zkouška otevírá tak širokému spektru uchazečů, pohybuje se úspěšnost mezi 10 – 30 procenty.  

Jak dlouho ta zkouška platí?

Je to tzv. na celý život. V průběhu praxe je třeba se kontinuálně vzdělávat, zákony se hodně mění, vyvíjí se podnikání a také názor na určité situace. Trh je neúprosný, když chcete uspět musíte umět.

Může se účastník někde připravit?

Příprava není jen o tom zákony přečíst nebo pár let sestavovat daňová přiznání, zájemcům bych doporučovala řešit příklady z minulých zkoušek, vyřešit sborníky, které vydává komora a které obsahují mnoho obdobných příkladů. Komora také pořádá přípravu na zkoušky. Celá příprava je pro budoucího daňaře velmi přínosná.

Děláme i simulaci zkoušky, kdy předvedeme vzorová řešení. Účastníci navnímají, v čem se nejvíce chybuje, na co se mají zaměřit.  

Je třeba nepominout matematiku, sem tam je třeba spočítat trojčlenku, procenta atd…. Je potřeba mít i dobrou úpravu na papíře, protože u zkoušky se pracuje s tužkou, papírem, kalkulačkou a knihou, případně jinými tiskovinami.  Uchazeč dostane papíry popsané příběhem, a zde se ukáže i jak umí pracovat s textem, vybrat podstatné a odhodit nepodstatné., popř. dohledat v zákonech.

Měli jste rebela, který nesouhlasil s výsledky?

To, že se někdo dovolává, že zkoušky udělal dobře a bylo to špatně vyhodnoceno, se stává. Požadavky jsou takové, že každá část příkladu má svoje bodové ohodnocení, a z každé musí získat nadpoloviční většinu. Aby byla úspěšná celá zkouška, tak musí být z každé zkoušky dobře nadpoloviční většina.  Uchazeči mají možnost po vykonání zkoušky dojít na komoru, podívat se na zkoušku a mohou podat podnět k přezkoumání výsledků.

Dostává úspěšný absolvent nějaký diplom?

Po úspěšném zakončení probíhá slavnostní předání osvědčení v aule v Brně. Mohou přijet i příbuzní a úspěšní mohou sdílet úspěch se svými blízkými.

Sleduje Komora činnost jednotlivých poradců?

Je potřeba, aby členové komory řádně reprezentovali profesi, Komora má  disciplinární komisi.  Může se i stát, že je člen z Komory vyškrnut. V minulosti se to už stalo. Vyškrtnutý může být také proto, že neplatí příspěvky, nebo neplatí odpovědnostní pojistku.

Kde si můžu si ověřit, kdo je skutečně daňový poradce?

Seznam daňových poradců je veřejný seznam, který lze nalézt na webu komory daňových poradců. Ze zákona by měli daňové poradenství poskytovat pouze ti, kteří úspěšně složili zkoušky. Živnostenský list, který je na vedení účetnictví a vedení daňové evidence, není na poskytování služeb daňového poradenství.

Jak najít toho správného daňového poradce?

Daňové poradenství v České republice je upraveno zákonem. Komora daňových poradců má v dnešní době přes pět tisíc členů. U zkoušky musí prokázat poradce orientaci ve všem, ale potom se může zaměřit na některou oblast. Každý má určitě možnost najít si svého daňového poradce.

Ve společnosti Fučík & partneři pracuje tým daňových poradců, kteří se zabývají fyzickými i právnickými osobami, mezinárodním zdaněním. Profese daňového poradce vyžaduje celoživotní kontinuální vzdělávání. Naše společnost tomu hodně napomáhá a považujeme to za trvalou hodnotu. Účastníme se konferencí, pořádáme vzdělávací akce pro naše zaměstnance i pro naše klienty.

Mgr. Edita Ševcovicová

Daňový poradce, partner

edita.sevcovicova@fucik.cz

Edita se zaměřuje na projekty s vazbou účetnictví a daní, transakční poradenství a poradenství při podnikových kombinacích. Je členkou Prezidia Komory daňových poradců ČR, kterou zastupuje v Národní účetní radě. Je dlouhodobě zkušební komisařkou a velmi aktivně se zapojuje do přípravy zkoušek, jejich vyhodnocení a podílí se jako lektor na kurzech.

 

 

Autor: