Roční zúčtování daně za zdaňovací období 2019

Publikováno:
27. únor 2020
Obor:

Po roce nám opět vrcholí období pro zpracování ročního zúčtování daně zaměstnanců za uplynulý rok 2019. Do 17. února 2020 měli zaměstnanci možnost písemně požádat svou mzdovou účtárnu o roční zúčtování daně a současně povinnost předložit veškeré podklady související s případnými slevami na dani nebo odečitatelnými položkami. 

Roční zúčtování daně je určitou obdobou daňového přiznání, jehož prostřednictvím dochází k zúčtování daní zaplacených z příjmů zaměstnanců za daný kalendářní rok. Zaměstnanec je oprávněn o zúčtování požádat, pokud mu nevznikla povinnost podat daňové přiznání (např. z důvodu solidárního zvýšení daně), anebo v případě, kdy se rozhodne daňové přiznání podat dobrovolně, ačkoli tuto povinnost nemá. Samotné příjmy zdaněné srážkovou daní tak povinnost podávat daňové přiznání nezakládají. Další podmínkou pro možnost ročního zúčtování daně je ta, že zaměstnanec v průběhu roku 2019 pobíral příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho zaměstnavatele, anebo postupně od více zaměstnavatelů, přičemž u všech měl v příslušném období podepsané prohlášení k dani.

Při ročním zúčtování daně Vám může jako zaměstnancům vzniknout jak daňový přeplatek a nárok na daňovou vratku, tak daňový bonus, který vzniká pouze v souvislosti s uplatněním daňového zvýhodnění pro dítě. Vznik daňového přeplatku může být způsobený tím, že jste některou ze slev neuplatňovali v průběhu celého zdaňovacího období, anebo také z důvodu, že jste si uplatnili slevu či nezdanitelné položky, které je možné uplatnit pouze jednorázově.

Autor: Fučík & partneři