Roční přehled pro zdravotní pojišťovnu je potřeba podat do 2.8.2021

Publikováno:
30. červenec 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 pro zdravotní pojišťovnu byl prodloužen do 2. srpna 2021 novelou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která tak reagovala na posunutí všech lhůt stanovených pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Novela tedy sjednotila nejzazší termín pro podání Přehledu OSVČ za rok 2020 pro všechny OSVČ, bez ohledu na to, kdy podaly daňové přiznání, přičemž termín 2. srpna se týká i těch OSVČ, které povinnost podávat daňové přiznání sice nemají, avšak Přehled jinak podávají do 8. dubna. Pokud pojištěnec v průběhu roku 2020 změnil zdravotní pojišťovnu, musí podat Přehled OSVČ a zaplatit případný nedoplatek každé pojišťovně zvlášť.

Případný nedoplatek je potřeba zaplatit do osmu dnů od data, kdy byl podán či dle zákona měl být podán přehled.  

Autor: Grant Thornton Czech Republic