Revize a úpravy smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů

Publikováno:
25. duben 2014
Obor:

Společnosti a členové statutárních a jiných orgánů právnických osob mají před sebou poslední dva měsíce na revizi a případné úpravy jejich vzájemné smluvní dokumentace tak, aby byla v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích platným od počátku tohoto roku. Přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích totiž říkají, že ujednání smluv o výkonu funkce musí být přizpůsobena nové úpravě nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti. Nestane-li se tak, uplatní se v některých případech fikce bezúplatnosti s statutární orgán začne vykonávat funkci bez nároku na odměnu. Důležitými otázkami jsou souběh, odměňování, nárok na jiná plnění a forma smluvního vztahu aj.

Autor: Ivan Fučík