Rekordní pokuta od Finančního analytického úřadu

Publikováno:
15. únor 2018
Obor:

Dle informací na stránkách Ministerstva financí ČR a samotného Finančního analytického úřadu (FAÚ) Městský soud v Praze svým rozhodnutím z ledna 2018 potvrdil oprávněnost uložení dosud nejvyšší pokuty (2,5 mil. Kč) ze strany FAÚ. Tato pokuta byla uložena v souvislosti se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy povinná osoba (poskytovatel platebních služeb) opakovaně nesplnil svou povinnost identifikace klienta a oznámení podezřelého obchodu, které svým charakterem i výší vybočovaly z dosud prováděných finančních operací.

Autor: Fučík & partneři