Registrační údaj ,,skutečné sídlo“

Publikováno:
24. únor 2015
Obor:

„Skutečným sídlem“ se dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, rozumí místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Nařízení Rady č. 282/2011/EU však stanovuje, že pouhá existence poštovní adresy nemůže být postačující pro sídlo ekonomické činnosti osoby povinné k dani. 

Skutečné sídlo osoby povinné k dani se může lišit od údaje formálně zapsaného do veřejných rejstříků, ze kterých se vychází při určení místní příslušnosti. Pokud se formálně zapsané sídlo osoby povinné k dani liší od sídla skutečného, existuje povinnost nahlásit skutečné sídlo prostřednictvím formuláře ,,Oznámení o změně registračních údajů“. Aktuálně se tato povinnost týká především plátců zaregistrovaných do 31.12.2014. 

Plátci registrovaní po 1.1.2015 informaci týkající se skutečného sídla povinně uvádějí v rámci registračního řízení na Přihlášce k registraci  DPH. Pokud osoba povinná k dani nenahlásí skutečné sídlo nebo neoznámí jeho změnu, může správce daně uložit sankci do výše 500 000 Kč. V případě plátce DPH může správce daně rozhodnout o jeho nespolehlivosti podle § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, nebo může přistoupit k samotnému zrušení registrace podle § 106.

Autor: Fučík & partneři