Rada ECOFIN jednala o opatřeních proti praní špinavých peněz

Publikováno:
1. listopad 2019
Autor:
  • Fučík & partneři
Obor:

ČR podporuje kroky, které povedou k posílení systému evropského boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V posledních letech došlo k významnému vývoji legislativy v této oblasti a k přijetí několika novel tzv. AML směrnice. U poslední novelizace dokonce ještě neuběhla transpoziční lhůta implementace do národních úprav jednotlivých členských států. Jejímu přijetí předcházela dlouhá a složitá debata, která se do novely promítla řadou zásadních institutů, např. v podobě rejstříku skutečných vlastníků korporací nebo evidence obchodníků s virtuálními měnami.

Pokud by došlo ke vzniku společného evropského orgánu, je pro ČR zásadní, aby byly jasně vymezeny subjekty, které by spadaly pod jeho dohled. Pro ČR je v tuto chvíli přijatelná pouze varianta, kdy by se centrální evropský dohled vztahoval pouze na subjekty poskytující své služby zásadně přeshraničně, aby nedocházelo k výraznému zasahování do pravomoci orgánů jednotlivých členských států.

Autor: Fučík & partneři