„Quick fixes“ – novela zákona DPH

Publikováno:
6. listopad 2019
Obor:

V poslanecké sněmovně je pod tiskem č. 572 novela zákona o DPH, která souvisí se zavedením nových pravidel týkajících se obchodování mezi členskými státy. Novela se momentálně nachází v prvním čtení a Česká republika se zavázala ji implementovat do 31. prosince 2019. Nová pravidla by měly být teda účinná od 1. ledna 2020 a opět nás tak nejspíše čeká novelizace zákona těsně před zamýšlenou účinnosti.

Novela přinese změny v pravidlech pro přemístění zboží, přemístění zboží s využitím režimu skladu tzv. call - off stock) a osvobození zboží v rámci řetězových dodávek. Podstata těchto nových pravidel vychází z předpisů schválených na úrovní EU a je tak již dávno známa. Plátci se tak na ně mohou postupně připravovat. Bude se jednat o systémové změny, které si vyžádají přehodnocení zavedených obchodních modelů a vykazování v DPH výkazech.

Legislativní proces budeme i nadále sledovat a o novinkách budeme informovat.

Autor: Fučík & partneři