První poznatky z prověřování kontrolních hlášení Finanční správou

Publikováno:
16. duben 2016
Obor:

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila první poznatky z prověřování kontrolních hlášení. Většina kontrolních hlášení byla v pořádku a další prověřování nebude potřeba. U některých plátců byly ale první analýzou zjištěny ve vykázaných údajích nesrovnalosti, které je potřeba dále prošetřit. Jedním z možných způsobů prošetření finanční správou je zaslání výzvy k prověření nesrovnalostí podle zákona o dani z přidané hodnoty. Plátce daně je na základě této výzvy povinen do pěti dnů podat následné kontrolní hlášení, jinak se vystavuje postihu ve formě sankce ve výši minimálně 30 tisíc korun. Další variantou je kontaktování plátce daně telefonicky nebo emailem s požadavkem na doložení dokladů. V odůvodněných případech může být plátci daně zaslána i výzva v rámci postupu odstranění pochybností.

Z důvodu omezení enormního zatěžování plátců výzvami, upřednostňuje v současné době Finanční správa méně formální a také méně zatěžující postupy prověřování.    

Autor: Fučík & partneři