První odhad dopadů pandemie COVID-19 na ekonomiku ČR

Publikováno:
22. červenec 2020
Obor:

Tento týden byly zveřejněny českým statistickým úřadem „ČSU“ dopady pandemie COVID-19 na ekonomiku ČR, přičemž k odhadům ekonomického vývoje při nedostupnosti základních makroekonomických statistik a měření ekonomiky je využíváno vývoje spotřeby elektřiny očištěného o vliv počasí.

V minulém týdnu byl zaznamenán meziroční pokles spotřeby elektřiny o 2,2 %, předminulý týden byla spotřeba dokonce nižší o 2,7 % a ve srovnání s údaji za březen roku 2020 se Česká republika propadla na úroveň -7 %. Dle údajů zveřejněných ČSÚ dosáhla ČR ekonomického dna v polovině dubna tohoto roku, kdy byl zaznamenán meziroční pokles spotřeby elektřiny o 13,7 %. Současně byl zaznamenán pokles spotřeby elektřiny oproti začátku března o 14,1 %. ČSÚ plánuje 31. července zveřejnit údaje o HDP za druhý kvartál, kdy je predikován výrazný pokles (spotřeba elektřiny ve druhém kvartálu mezičtvrtletně klesla o 7,5 procent). Nicméně mezičtvrtletní růst HDP za třetí kvartál roku 2020 by dle spotřeby elektřiny mohl nabýt poprvé kladných hodnot (první odhady ČSÚ budou zveřejněny dne 30. října 2020).

 

Autor: Fučík & partneři