První novela nového občanského zákoníku

Před koncem nového roku vyšla novela nového občanského zákoníku. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější změny, které budou účinné již od 28.2.2017 a souvisí s pracovně-právními vztahy nezletilých.

Ze zákona zcela zmizí ustanovení § 35 odst. 2 NOZ, podle kterého mohl zákonný zástupce nezletilého, který nedovršil věku šestnácti let, rozvázat jeho pracovní poměr. Toto ustanovení bylo nepraktické a znemožňovalo práci nezletilých, kteří dále ve studiu pokračovat již nechtěli. Zároveň novela opět umožňuje nezletilým, kteří dosáhli věku 15 let, uzavřít pracovní poměr či dohody o pracích mimo pracovní poměr, i když neukončili dosud povinnou školní docházku. Podmínka ukončené školní docházky musí být ale splněna k sjednanému dni nástupu do práce.

Autor: Fučík & partneři