Průměrná mzda za rok 2013

Publikováno:
14. březen 2014
Obor:

Český statistický úřad zveřejnil na svých stránkách analýzu průměrné mzdy za 4. čtvrtletí roku 2013 a za celý rok 2013. Ve 4. čtvrtletí činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 26 637 Kč, což je o 484 Kč méně než ve stejném období roku 2012. Jedná se o nominální pokles o 1,8%, reálně mzdy vlivem inflace za 4. čtvrtletí ve výši 1,1% poklesly o 2,9%. Pokles mezd byl patrný zejména v podnikatelské sféře, kde se mzda snížila nominálně o 2,4% (reálně o 3,5%). V nepodnikatelské sféře naopak mzda nominálně vzrostla o 0,8%, reálně poklesla o 0,3%.

Medián mezd vzrostl oproti 4. čtvrtletí roku 2012 o 0,1% na 22 288 Kč. Zajímavé jsou rozdíly mezi mediánem mezd u mužů a žen. Medián mezd u mužů činil 24 330 Kč, u žen pak 20 029 Kč.

Průměrná mzda za celý rok 2013 se nominálně zvýšila o 16Kč (0,1%). Reálně mzda oproti roku 2012 poklesla vlivem inflace ve výši 1,4% o 1,3%.

Autor: Ivan Fučík