Průměrná mzda pro rok 2020

Publikováno:
12. prosinec 2019
Obor:

Pro rok 2020 je všeobecný vyměřovací základ stanoven na 32 510 korun a přepočítací koeficient na1,0715. Prostým vynásobením těchto veličin pak vzniká průměrná mzda ve výši 34 835 korun.

Průměrná mzda ovlivňuje výši minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění, které se tak pro rok 2020 zvýší. Výpočet minimálního zálohy pro sociální pojištění činí 29,2% z ¼  průměrné mzdy, u zdravotního pojištění pak 13,5% z ½ průměrné mzdy

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění  činí pro rok 2020  -  2 544 korun

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění činí pro rok 2020  -  2 352 korun

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být sociální pojištění vůbec placeno nepřekročí-li hrubý zisk limit 2,4násobek průměrné mzdy , tedy částku 83 603 korun.

Dále průměrná mzda ovlivňuje i daňové a sociální odvody zaměstnanců s vysokými příjmy. Tedy částku pro odvod solidární daně ve výši 7% z částky nad limit a částku pro odvod sociálního pojištění,  které jsou  zákonem stanoveny jako 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2020 tedy činí tato částka 1 672 080 korun.

Autor: Fučík & partneři