Prominutí sankcí finančním úřadem

Publikováno:
16. leden 2015
Obor:

Od 1.1.2015 může opět i finanční úřad prominout vybrané sankce. Konkrétně jde o penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky daně. Správce daně může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku. Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká. Při rozhodování o prominuté částce posoudí správce daně zejména míru součinnosti poplatníka nebo existenci ospravedlnitelných důvodů pro prodlení s úhradou daně. Poplatek za žádost o prominutí příslušenství daně je 1 000 Kč. Více informací naleznete zde:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2014_DanovyRad_Promijeni-prislusenstvi-dane-od-15.pdf

Autor: Fučík & partneři