Prokazování převodních cen v rámci nadnárodní skupiny:

Publikováno:
6. listopad 2017
Obor:

Krajský soud v Českých Budějovicích vydal rozhodnutí (10Af 5/2016, 50Af 11/2017) v souvislosti s problematikou poskytování a následného prokazování služeb v rámci nadnárodní skupiny a stanovení jejích převodních cen. Jde o sdílené služby, které jsou centrálně zajišťované a fakturované provozním společnostem skupiny. Správce daně začala z důvodu výše fakturovaných částek více zajímat jejich adekvátnost. Mnohokrát se totiž v praxi setkáváme pouze s fakturou na „management fees“  bez dalších podkladů a detailní specifikace stanovené částky.

Daňové subjekty jsou na základě rozhodnutí krajského soudu povinné vyloučit část neprokázaných služeb z daňově uznatelných nákladů. Na základě uvedeného je proto důležitá příprava adekvátní dokumentace s evidencí jednotlivých aktivit, která odráží podstatu a rozsah konkrétních služeb a prokazuje detailní kalkulaci převodních cen.

Autor: Fučík & partneři