Prokázání přijetí služby od konkrétního dodavatele jako podmínka daňové uznatelnosti nákladů?

Publikováno:
5. červen 2017
Obor:

Již v minulém roce Nevyšší správní soud podpořil správce daně, který konstatoval, že není možné uznat náklad jako daňově účinný, pokud odběratel věděl či mohl vědět, že fakturované práce pro něj vykonala jiná osoba než osoba, která vystavila doklad za tyto práce. Jednalo se sice o specifický případ, který však naznačil možnost nového trendu uplatnění konceptu dobré víry a (ne)vědomosti nekalého jednání na straně dodavatele i v oblasti jiných daní než pouze pro oblast DPH.

Nejvyšší správní soud se v obdobném duchu vyjádřil i letos v březnu. V daném případě se daňovému subjektu nepodařilo prokázat, že fakturované práce provedli pracovníci dodavatele uvedeného na dokladu a náklady byly posouzeny jako daňově neúčinné.

Autor: Fučík & partneři