Program COVID  –  Ubytování

Publikováno:
5. srpen 2020
Obor:

Dne 20. 7. 2020 byl schválen Program COVID – Ubytování na jednání Vlády ČR a je zaměřen na podporu ubytovacích zařízení, která musela být uzavřena z důvodu platnosti usnesení vlády ČR v souvislosti s vládními preventivními kroky proti šíření onemocnění COVID - 19 . Dle sdělení ministryně pro místní rozvoj bude možné předkládat žádosti o příspěvek během srpna, a to prostřednictvím online formuláře.

Rozhodným obdobím pro vyplácení podpory je období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020.  Výše podpory se má pohybovat od 100 do 300 Kč na pokoj a noc a bude záviset nejen na typu ubytovacího zařízení, tedy na jeho kategorii a třídě, ale také na sezónnosti zařízení, např. bylo-li ubytovací zařízení v předchozích dvou letech uzavřeno, nebude mít na podporu z tohoto programu nárok, popř. mu bude zkrácena. Na podporu nebudou mít nárok krátkodobé pronájmy typu Airbnb.

Podporu z tohoto programu bude možné čerpat zároveň se státní podporou pro živnostníky či malé s.r.o., avšak pokud již žadatel tuto státní podporu obdržel, příspěvek z programu COVID – Ubytování bude o takto vyplacenou částku zkrácen. S programy COVID – Lázně a COVID – Nájemné je program COVID – Ubytování slučitelný.

Podporu bude možné čerpat za podmínky, že provozovatel ubytovacího zařízení neměl do roku 2019 finanční potíže a k 14. 3. 2020 neměl nedoplatky na zdravotním pojištění nebo jiné nedoplatky ve vztahu k veřejnému rozpočtu.

Autor: Fučík & partneři