Program Antivirus zafungoval. Zachraňuje pracovní místa a drží nezaměstnanost na uzdě!

Publikováno:
29. červenec 2020
Obor:

Prostřednictvím programu Antiviru A a B bylo k 27.7. 2020 vyplaceno celkem 15 miliard korun. Celkem se tyto programy týkaly 740.000 zaměstnanců a zapojilo se do nich celkem 60.000 firem. Aktuálně se zvyšuje význam dalšího programu, Antiviru C. Do něj se k 27.7. přihlásilo už celkem 107.000 firem. Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci všech programů vyplatilo více než 20 miliard korun. Data, která jsou aktuálně k dispozici ukazují, že programy Antiviru zafungovaly a firmy zvládly tuto krizi bez většího propuštění. Některé firmy naopak začaly opět nabírat další zaměstnance do svých řad. Stát tak tímto krokem ušetřil prostředky ze státního rozpočtu. Podpora v rámci těchto programů byla totiž levnější variantou, než by bylo případné vyplácení dávek v nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti byla udržena v přijatelných mezích. V únoru byla její výše 3 %, v červnu pak 3,6 %.

Dle dat Úřadu práce se za celou dobu trvání krize přihlásilo do jeho evidenci celkem 14.000 lidí. Dle dat, která jsou k dispozici, 80 % všech firem, které z Antiviru odešly na konci dubna, mělo následující měsíc stejný nebo naopak ještě větší počet zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že tyto programy firmám opravdu pomohly. Dle průzkumu, který provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo 89 % firem, že jim program Antivirus pomohl překonat krizi bez propouštění, 87 % firem pak sdělilo, že s největší pravděpodobností nebudou nuceni propouštět.

Aktuálně Ministerstvo práci a sociálních věcí pracuje na konečné podobě tak zvaného kurzarbeitu. Tento program byl měl pomoci řešit případné další budoucí krize, které mohou nastat. Počítá se s ním například v případě povodní, epidemie nebo hospodářské krize. Stát by měl pak zasaženým firmám platit 60 až 80 % čisté mzdy jejich zaměstnanců. Mělo by se přihlížet na aktivitu zaměstnance a dobu, kterou strávil v kurzarbeitu. Limit této pomoci ze strany státu by měl být 9 měsíců.

Autor: Fučík & partneři