Program Antivirus prodloužen do konce října

Publikováno:
7. červenec 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Zeštíhlený program Antivirus bude pomáhat dál. Podle vlády je potřeba tento program i nadále držet v provozu, aby se mohl rozjet v případě, že by se situace opět zhoršila. Původně měl program Antivirus fungovat pouze do 30. dubna 2020, ale na podnět Ministerstva práce a sociálních věcí se dále prodlužoval. Nyní je konec programu naplánovaný na 31. prosince 2021 s tím, že do této doby může vláda prodloužit či obnovit dobu uznatelnosti výdajů části či všech režimů programu Antivirus, aniž by bylo nutné znovu schvalovat podmínky programu či uzavírat nové dohody.

Aktuálně schválené prodloužení doby uznatelnosti výdajů do 30. října 2021 se tedy týká pouze režimu A, jestliže výdaje vznikly v důsledku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízené karanténě. Program Antivirus bude tedy proplácet příspěvky jen těm zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu onemocnění COVID – 19. Maximální výše podpory je do 80% vyplacené mzdy, včetně odvodů. Důvodem zeštíhlení programu je skutečnost, že nyní již nejsou platná mimořádná opatření, která by zaměstnavatelům zakazovala jejich ekonomickou činnost.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bylo od zahájení programu 6. dubna 2020 do 28. června 2021 v rámci Antiviru uzavřeno celkem 74 211 dohod o poskytnutí příspěvku a podpořeno celkem 1 068 632 zaměstnanců. Vyplaceny byly příspěvky za celkem cca 48,7 mld. Kč, z čehož 18,5 mld. Kč v roce 2021.

Autor: Grant Thornton Czech Republic