Prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B

Dne 29. listopadu 2021 schválila vláda České republiky prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B. Celkový rámec programu Antivirus byl zároveň prodloužen do 30. června 2022 – do tohoto termínu bude moci vláda prodlužovat období uznatelnosti výdajů pro jeho jednotlivé režimy, nebo stanovovat období nová.

Nově má vláda i možnost pozastavit poskytování příspěvků po přechodnou dobu, než budou zajištěny finanční prostředky na realizaci programu Antivirus (v případě jejich vyčerpání). Rovněž bylo určeno nové nejzazší datum 28. února 2022, do kterého je možné uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus mezi Úřadem práce České republiky a zaměstnavatelem.

Režim A programu Antivirus

  • Režim je primárně určen na náhradu mzdy vyplacenou zaměstnanci v případě, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci po dobu nařízené karantény nebo izolace.
  • Příspěvek činí 80 % uznatelných nákladů (tj. vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného), ne však více než 39.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
  • Režim byl prodloužen do února 2022

Režim B programu Antivirus

  • Režim je určen na náhradu mzdy vyplacenou zaměstnanci v případě, kdy byl zaměstnanec na překážkách v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných dopady pandemie nemoci Covid-19.
  • Příspěvek činí 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, ne však více než 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
  • Režim byl obnoven a opět funguje zpětně od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

V případě potřeby s Vámi rádi budeme Vaše možnosti diskutovat.

Autor: Veronika Odrobinová, Martina Šumavská