Prodloužení lhůt na DPFO

Publikováno:
17. březen 2020
Obor:

Dne 16.3.2020 ministerstvo financí představí daňový balíček pro zmírnění dopadů, které jsou vyvolány současným stavem koronaviru a snížit nutnost návštěvy finančního úřadu. Mezi body k projednání bude i prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně dle §250 zákona č. 280/2009 Sb, daňového řádu (dále jen „DŘ“) přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a úroky z prodlení dle §252 DŘ do 1.července 2020.

Pokuta za opožděné tvrzení daně dle §250 DŘ je stanovena v případě, kdy dojde k pozdnímu podání daňového přiznání o více než 5 pracovních dní:

  • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanoveného daňového odpočtu,
  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty

Úrok z prodlení dle §252 DŘ je stanoven v případě, kdy není uhrazena splatná daň v deň splatnosti. Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká každým dnem prodlení následujícím po 5 dni, kdy měla být daň uhrazena. Výše úroku odpovídá roční výši REPO sazby stanovené Českou národní bankou zvýšená o 14procentních bodů.

Autor: Fučík & partneři