Prodloužení kompenzačního bonusu za květen 2021

Publikováno:
11. květen 2021
Autor:
  • Roman Burnus

Aktuální situace v České republice dovoluje postupně otevírat obchody a služby, které měly díky vládním opatřením omezenou činnost nebo byly zavřené. Zdravotní situace však neumožňuje otevřít veškerý obchod naráz, a proto vláda schválila prodloužení kompenzačních bonusů, které bude vyplácet i za květen 2021. V současnosti přijímá finanční správa žádosti od podnikatelů za za březen a duben, poslední termín pro podání žádosti o kompenzační bonus za únor 2021 měli podnikatelé v pondělí 3. května.

Od 10. května 2021 přijímá finanční správa nové žádosti o kompenzační bonus i za květen 2021. Podle schváleného zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, který již není vázaný na nouzový stav, se zvedla výše vypláceného bonusu z 500 Kč na 1000 Kč za den, u dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti jde o příspěvek ve výši až 500 Kč za den. Pro dosažení nároku na kompenzaci je nutné doložit čestné prohlášení o poklesu příjmů, které jsou vyšší než 50 % v porovnání s obdobím před pandemií. Tento rozhodující ukazatel bude srovnávat pokles příjmů v dubnu 2021 s průměry za období leden, únor, březen 2020 nebo 2019.

Podle dat Ministerstva financí vyřídila finanční správa ke konci dubna již 328 tisíc žádostí a bylo vyplaceno na kompenzačních bonusech více jak osm miliard korun.


Podpůrné programy COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady

Dotace z těchto programů se zatím týkaly pouze období prvních tří měsíců letošního roku, vláda však schválila nové prodloužení. Firmy si tak mohou požádat o dotaci z programu COVID 2021 ve výši 500 Kč na zaměstnance a den za období od 11. ledna do 9. května. Termín do 9. května rezonuje s rozvolňováním vládních opatření větší části obchodů, které mohou od pondělí 10. května otevřít. Žadatelům, kteří podali žádost o kompenzaci do 31. března 2021, bude žádost o dotace za duben a květen automaticky prodloužena. Poté jim bude žádost poslaná ke kontrole a potvrzení.

Pokračovat bude také program COVID – Nepokryté náklady, který je alternativou pro COVID 2021. Tato alternativa poskytuje dotaci 60 procent nákladů pro soukromý sektor v maximální výši podpory 40 milionů korun. Z těchto dvou programů není možné čerpat dotace najednou ani je nelze nijak kombinovat, podnikatelé však mohou po uplynutí 9. května zažádat i o dotace za měsíc květen v programu COVID – Nepokryté náklady. Žadatelé však musí počítat s tím, že jim budou odečteny peníze za 9 květnových dní, které čerpali v programu COVID 2021.

Autor: Roman Burnus