Prodej nemovitosti a výklad pojmu bydliště

Publikováno:
12. duben 2018
Obor:

Generální finanční ředitelství v rámci koordinačního výboru s Komorou daňových poradců vyjádřilo souhlasné stanovisko se závěrem konstatujícím, že i pro daňové účely může mít jedna osoba více bydlišť, a to v případě, kdy má fyzická osoba více stálých bytů, v nichž se hodlá trvale zdržovat. Jako příklad lze uvést osobu, která užívá jeden stálý byt o víkendu s rodinou a druhý stálý byt v jiném místě, kde tráví pracovní týden.

Uvedený závěr je podstatný zejména proto, že když poplatník prokáže, že se trvale zdržoval ve dvou stálých bytech, a pro účely daně z příjmů tedy měl dvě bydliště, bude příjem z prodeje kteréhokoliv z těchto stálých bytů při splnění ostatních podmínek ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů osvobozen od daně z příjmů.

Autor: Fučík & partneři