Problematika souběhu funkcí bude příští rok opět aktuální

Publikováno:
5. listopad 2013
Obor:

V důsledku nového Zákona o obchodních korporacích, který nahradí stávající Obchodní zákoník, bude příští rok opět aktuální problematika souběhu funkcí statutárního orgánu (jeho člena) a vedoucího zaměstnance. O této problematice Vás budeme detailněji informovat v časopisu Newsletter Finanční management a v sekci články na tomto webu.

Autor: Ivan Fučík