Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 31. 1. 2019

Publikováno:
10. leden 2019
Obor:

Přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Stejně jako poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli nebo na ní provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně.

Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do čtvrtka 31. ledna, nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je 31. května. 

Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrována a provozována v ČR a jsou používána poplatníkem daně z příjmů právnických nebo fyzických osob k podnikání. Přičemž nákladní automobily a přípojná vozidla nad 3,5 tuny registrovaná v ČR jsou předmětem daně vždy.

Poplatníkem daně silniční je nejběžněji ten, kdo je uveden v technickém průkazu jako provozovatel vozidla, respektive jeho vlastník, pokud není jako provozovatel zapsána jiná osoba.

Daňové přiznání k dani silniční se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jde-li o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Autor: Fučík & partneři