Příspěvek zaměstnavatele na tištěné knihy od roku 2018

Publikováno:
8. únor 2018
Obor:

Poslední novela zákona o daních z příjmů přinesla nový zaměstnanecký benefit v podobě příspěvku zaměstnavatele na tištěné knihy. Jedná se konkrétně o nepeněžní plnění ve formě příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, pokud reklama nepřesahuje 50 % jejich plochy. Jedním z bodů projednávaných v rámci posledního Koordinačního výboru mezi Komorou daňových poradců a Generálním finančním ředitelstvím tak byla také otázka, jakým způsobem může zaměstnavatel (při zachování daňového zvýhodnění) tento benefit zaměstnancům poskytovat.

Dle potvrzení Generálního finančního ředitelství bude předmětné osvobození aplikováno v následujících případech:

  1. poskytnutím listinné či elektronické poukázky zaměstnanci, kterou bude možné vyměnit v příslušných knihkupectvích za tištěné knihy;
  2. zajištěním možnosti výběru knih u prodejce knih pro zaměstnance s tím, že faktura za tyto knihy bude vystavena přímo zaměstnavateli;
  3. poskytnutím přímo tištěných knih zaměstnanci.

Uvedené způsoby je možné využít také v případě, kdy se na úhradě částečně podílí zaměstnanec. I při této variantě však musí být dodržen nepeněžní charakter příspěvku, tj. nejedná se například o částečné proplacení hodnoty knihy zakoupené zaměstnancem na základě předloženého paragonu ze strany zaměstnavatele. V této souvislosti je dále třeba zdůraznit, že prokázání splnění zákonných podmínek pro osvobození zůstává plně na straně zaměstnavatele.

 

Autor: Fučík & partneři