Připravované novely zákona o daních z příjmů

Publikováno:
19. duben 2018
Obor:

Momentálně se v připomínkovém řízení nachází novela zákona o daních z příjmů, která implementuje směrnici ATAD (č. 2016/1164) a počínaje 1. lednem 2019 přinese hned několik zásadních novinek:

  • omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů,
  • exit tax (zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví),
  • opatření proti hybridním nesouladům, které vedou k daňové výhodě (např. dvojí odpočet výdajů),
  • pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (dodanění příjmů dceřiných společností umístněných ve státech s nižším daňovým zatížením než v České republice).

Kromě těchto změn, které vyplývají z povinnosti transpozice směrnice ATAD, dozná změny i oblast daně z příjmů fyzických osob. Plánuje se zrušit tzv. superhrubá mzda u příjmů ze závislé činnosti a počítá se se zvýšení sazby daně.

Poslanecká sněmovna projednává další tři menší novely zákona o daních z příjmů, o kterých by bylo vhodné se alespoň stručně zmínit:

  • úprava paušálních výdajů – návrh zákona vrací limity pro paušální náklady na úroveň roku 2016 (navrhovaná účinnost již za zdaňovací období, ve kterém byl návrh schválen),
  • zúžení definice základního investičního fondu v ustanovení § 17b (navrhovaná účinnost 1. 1. 2019),
  • zdanění finančních náhrad podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnosti (navrhovaná účinnost 1. 1. 2019).
Autor: Fučík & partneři