Příjmy přes internetové platformy a z přebytků ze zahrádky

Publikováno:
29. březen 2018
Obor:

Vzhledem k blížícímu se termínu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 Finanční správa upozorňuje na zdanění příjmů obdržených prostřednictvím internetových platforem.

Každá osoba jak fyzická, tak právnická má povinnost podle zákona zdanit své příjmy.  Mezi tyto příjmy patří i příjmy z ubytování či přepravy poskytované přes internetové platformy například Airbnb, Booking, Uber apod. 

Tyto příjmy podléhají dani z příjmů fyzických osob. Ve většině případů naplňují dle stanoviska Finanční správy také veškeré znaky podnikání, a proto by měly být zdaňovány jako příjmy ze samostatné činnosti, případně jako příjmy z nájmu nebo ostatní příjmy. Příjmy ze samostatné činnosti dále zpravidla podléhají také odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Pro doplnění uvádíme, že dalšími příjmy fyzických osob mohou být také příjmy z prodeje sezónních přebytků ze zahrádky. Tyto příjmy se zdaňují, pouze pokud přesáhnou 30 000 Kč za rok.  Musí se však jednat jen o příležitostnou činnost, na kterou se nevztahuje povinnost živnostenského oprávnění.  Příjmy z nesoustavného prodeje je nutné zdanit jako ostatní příjmy podle § 10 zákona o dani z příjmů.  

Autor: Fučík & partneři