Převodní ceny – nová příloha k DPPO

Publikováno:
26. duben 2018
Obor:

V rámci sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob dochází počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017 ke změnám v samostatné příloze k položce 12 I. oddílu (dále jen „příloha k TP“).

Změny se týkají následujících položek:

  • Došlo k rozšíření povinných subjektů, které přílohu k TP vyplňují. Jedná se o daňové subjekty vymezené v § 11 odst. 2 písm. b) až g) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky ve znění pozdějších předpisů, a to při splnění určitých podmínek. Tato změna se vztahuje na banky, pojišťovny, spořitelny, investiční fondy a penzijní společnosti.
  • Dále došlo k doplnění řádku „Nájem“ do tabulky B a řádků „Finanční a bankovní záruky – přijaté“ a „Finanční a bankovní záruky – poskytnuté“ do tabulky C. U nových řádků v rámci tabulky C se uvádí pouze informace, zda byla či nebyla daná transakce uskutečněna.

Současně je třeba připomenout, že údaje v příloze k TP se uvádí v celých tisících Kč.

Autor: Fučík & partneři