Převod vlastnického práva dle nového občanského zákoníku

Publikováno:
19. srpen 2013
Obor:

Převod, jakožto nejvýznamnější způsob odvozeného nabytí vlastnického práva, zaznamená několik změn, s účinností nového občanského zákoníku (NOZ) a to především pokud se jedná o převod vlastnického práva k věcem movitým. NOZ, platný od roku 2014, rozlišuje mezi věcmi zapsanými a nezapsanými ve veřejných seznamech. Toto se vztahuje i na movité věci, z důvodu, kdy se některé movité věci zapisují do veřejných seznamů (např. ochranná známka nebo letadlo, atd.). Nová právní úprava také pro účely převodu vlastnického práva rozlišuje mezi věcmi jednotlivě určenými a druhově určenými. Hlavní rozdíl v tomto členění je takový, že věci druhově určené jsou zastupitelné, což znamená, že je možné je nahradit jinými věcmi téhož druhu.

Autor: Ivan Fučík