Přehledy OSVČ pro ČSSZ do 18.9.2020

Publikováno:
1. červenec 2020

ČSSZ minulý týden v návaznosti na prodloužení tzv. „generálního pardonu“ Ministerstva financí informovala, že OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Autor: Fučík & partneři