Přehled nejdůležitějších změn z pohledu MF a MPSV od roku 2015

Publikováno:
19. prosinec 2014
Obor:

Ministerstvo financí na svých webových stránkách zveřejnilo přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF od roku 2015:

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-19916.

Jsou zde hezky přehledně shrnuty zejména základní daňové změny účinné od příštího roku.

Podobný přehled ze svého pohledu připravilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/19846/TZ_111214b.pdf.

Důležitý je např. růst minimální mzdy na 9 200 Kč, maximální vyměřovací základ pro placení pojistného bude 1 277 328 Kč, ruší se povinná elektronická komunikace s ČSSZ.

Autor: Fučík & partneři