Předávání osobních údajů mezi EU a USA ve světle nového rámce předávání osobních údajů

Předávání osobních údajů mezi Evropskou unií („EU“) a Spojenými státy americkými („USA“) fungovalo až do poloviny roku 2020 na základě tzv. EU-US Privacy Shield neboli „Štítu soukromí EU-USA“. Tento Privacy Shield byl však Soudním dvorem Evropské unie zrušen, což způsobilo řadu problémů s předáváním dat do třetích zemí (resp. USA).

Nyní se však zdá, že by tato problematická etapa mohla být u konce, a to především proto, že dne 25. března 2022 byl představiteli EU a USA představen nový rámec upravující transatlantické předávání osobních údajů. Tento rámec má za cíl obnovit právní mechanizmy upravující předávání osobních údajů a vyřešit tak obavy, které vznikly spolu se zrušením původního Privacy Shield. 

USA se ve zmiňovaném novém rámci zavazují mimo jiné zavést nová ochranná opatření, která omezí přístup amerických zpravodajských služeb k osobním údajům tak, aby byl přístup omezen pouze na nezbytné a přiměřené situace související s národní bezpečností USA. Dále se zavázaly k přijetí nového mechanizmu sloužícího unijním subjektům domnívajícím se, že byly nezákonně terčem sledování amerických zpravodajských služeb, a domáhajícím se tak nápravy či přezkumu takové činnosti. 

Nový transatlantický rámec má dále za cíl podpořit vzájemnou digitální ekonomiku, posílit ochranu soukromí a občanských svobod, které se vztahují k americkým zpravodajským službám a zejména přispět k zavedení stejné úrovně ochrany osobních údajů občanů členských států EU v USA, jaké se jim dostává díky Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Autor: Martina Šumavská, Jessica Vaculíková

Autor: Martina Šumavská, Jessica Vaculíková