Znovuzavedení některých mimořádných opatření

Publikováno:
14. prosinec 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Marek Toráč

Pravidelné testování zaměstnanců

Na mimořádném jednání schválila vláda dne 19. listopadu 2021 staronové mimořádné opatření proti šíření COVID – 19. Jedná se o zavedení pravidelného testování zaměstnanců a OSVČ, které bude probíhat jednou týdně. 

Podle nového opatření Ministerstva zdravotnictví musí zaměstnavatel nejpozději od 29. listopadu 2021 zajistit pravidelné týdenní testování rychlými antigenními testy. Toto nařízení se netýká pouze zaměstnanců, ale i osob pracujících jako OSVČ.

Testování se netýká osob s dokončeným očkováním, s potvrzením o prodělání nemoci (pokud neuplynulo více než 180 dní), negativním RT- PCR testem mladším 7 dní či rychlým antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník. Testovat se nemusí ani zaměstnanci, kteří se během výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami.

Znovuzavedení ošetřovného

V souvislosti s vysokým nárůstem pozitivně testovaných dětí a uzavíraných škol se poslanecká sněmovna rozhodla schválit návrh vlády na znovuzavedení krizového ošetřovného s platností od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Rodiče, kteří zůstanou s dětmi, tak budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy či třídy nebo individuální karantény dítěte. Ošetřovné bude platit i na dítě, které se nemůže účastnit výuky kvůli karanténě v rodině.

Výše ošetřovného bude činit 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovena na 400 Kč. Nárok na ošetřovné budou mít zaměstnanci v pracovním nebo služebním poměru a také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu  o pracovní činnosti, které odvádí pojistné na sociální zabezpečení.

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě

Tzv. izolačka může umožnit zaměstnanci, kterému z důvodu karantény vznikl nárok na náhradu příjmu, získat příspěvek ve výši 370 Kč za každý kalendářní den. Zaměstnanec má mít nárok čerpat příspěvek pouze prvních 14 dní trvání karantény. Nárok na „izolačku“ bude mít i tzv. dohodář, pokud přispívá do systému nemocenského pojištění. Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel s tím, že náklady na příspěvek nepůjdou k jeho tíži, jelikož si vyplacený příspěvek bude moci odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona s platností od 30.11. 2021 do konce února 2022.

Nyní návrhy ještě musí schválit Senát.

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč