Pracující důchodci a přerušení pobírání důchodu

Publikováno:
31. leden 2014
Obor:

Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách informuje, že eviduje přes 4700 žádostí o zastavení výplaty důchodu na první lednový den. Někteří pracující důchodci se touto cestou pokusili zachránit svoji slevu na poplatníka za rok 2014. Správa zde uvádí, že žádostem vyhoví za předpokladu, že splnily nezbytné náležitosti a byly uplatněny včas. GFŘ již dříve vydalo stanovisko k postupu orgánů Finanční správy ČR od 1. 1. 2013 při posuzování nároku na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob těmi osobami, které jsou poživateli starobního důchodu, důchod pobírali a k 1. lednu 2013 požádali o přerušení pobírání tohoto důchodu. Citované stanovisko popisuje  problém s uplatněním základní slevy na dani starobními důchodci, vyjadřuje právní posouzení této věci a upozorňuje veřejnost na možné daňové dopady situace, kdy by došlo k neoprávněnému uplatnění základní slevy na dani.  Více na: 

 http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/pres-4-700-zadosti-o-zastaveni-vyplaty-duchodu-na-prvni-lednovy-den-prozatim-eviduje-cssz.htm

Autor: Ivan Fučík