Pracovní volno k testování a očkování

Publikováno:
9. únor 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, popřípadě k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Ve všech těchto případech by se mělo jednat o omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci, bez ohledu na to, zda se zaměstnanec podrobil testování nebo očkování dobrovolně nebo v souvislosti s výkonem práce. Zaměstnanci přísluší v práci pracovní volno, popřípadě pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu za podmínek uvedených v příslušných bodech přílohy k nařízení vlády. Bližší informace naleznete zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic