Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

Publikováno:
23. březen 2020
Obor:

Document_page_001.jpg

*PV - průměrný výdělek zaměstnance; RPV - redukovaný průměrný výdělek zaměstnance
**podmínka pro náhradu mzdy/platu je doklad potvrzující nařízení karantény doručený příslušné OSSZ

MPSV

Autor: Fučík & partneři