Pozor na náležitosti dokladů dle zákona o spotřebních daních

Publikováno:
25. červenec 2023
Obor:

Zákon o spotřebních daních stanovuje povinnost prokázat zdanění vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu, a to daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji či dokladem o dopravě. Každý z těchto dokladů má své zákonné náležitosti, jako je například množství vybraných výrobků a jejich název, nebo obchodní označení, výše spotřební daně, datum vystavení atd. V případech, kdy není celnímu úřadu prokázáno zdanění kontrolovaných výrobků, popřípadě zmíněné doklady neobsahují zákonem stanovené náležitosti, může správce daně zajistit kontrolované výrobky a následně rozhodnout o jejich propadnutí státu.

Stejným způsobem postupoval celní úřad i v případě motorové nafty, o které rozhodoval Nejvyšší správní soud (NSS). Během v rozsudku uvedené kontrolní akce celního úřadu bylo zastaveno vozidlo přepravující motorovou naftu v celkovém množství 6 001 litrů. Na dokladu o dopravě předloženém řidičem však bylo uvedeno množství vyšší. Řidič proto předložil dodací list, který rozdíl v množství vysvětloval. Dalším nedostatkem dokladu o dopravě bylo i uvedené místo určení, které nebylo stanoveno dostatečně určitě. Celní úřad proto rozhodl, že vzhledem k nedostatkům dokladu se nejedná o doklad o dopravě dle zákona o spotřebních daních, naftu zabavil a rozhodl o jejím propadnutí státu. Daňový subjekt však postup správce daně rozporoval a NSS v příslušném rozsudku potvrdil, že bylo možné z předložených dokladů individualizovat a identifikovat vybrané výrobky, a to i přesto, že obsahovaly formální nedostatky. Motorová nafta proto neměla propadnout státu, protože doklad o dopravě existoval. Celní úřad měl využít např. institut pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle daňového řádu, nikoliv přistoupit k propadnutí výrobku.

NSS však zároveň upozornil, že při vážnějších nedostatcích vystavených dokladů či absenci jiných důkazních prostředků by jeho závěr nebyl stejně shovívavý. Doporučujeme proto klást důraz na správnost dokladů dle zákona o spotřebních daních, abyste předešli možným důsledkům kontroly celního úřadu, popřípadě zdlouhavému soudnímu procesu, který by mohl dopadnout i méně příznivě.

Váš GT tým, ale také autoři tohoto článku, Vám s kontrolou náležitostí výše uvedených dokladů rádi pomohou.

AutorLukáš Pflug, Tereza Horáková

 

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková