Povinnosti spojené s datovými schránkami

Publikováno:
6. březen 2018
Obor:

Vzhledem k tomu, že máme nyní období podávání daňových přiznání, rádi bychom Vám připomněli povinnost spojenou s datovými schránkami. Jedná se o povinnost komunikace s finančním úřadem výhradně prostřednictvím datové schránky. Tato povinnost se týká všech subjektů, které mají datovou schránku zpřístupněnou, nově např. statutárních auditorů, kterým byla datová schránka zřízena v průběhu roku 2017.

V této souvislosti vydala Finanční správa také upřesňující informaci, kdy poplatníci, kteří podají přiznání k dani z příjmů fyzických osob a/nebo přiznání k dani z nemovitých věcí jinak, než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost (vlastní datovou schránku), budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.

U podání, která na Seznamu nejsou uvedena, obdrží poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby je podal elektronicky. Teprve v případě, pokud by svou chybu nenapravil, hrozí mu pokuta. Naopak za nedodržení povinné elektronické formy u podání uvedených na Seznamu bude nadále automaticky uložena pokuta ve výši 2 000 Kč (při opakovaném nesplnění povinné elektronické formy a ztěžování správy daní se může pokuta vyšplhat až 50 000 Kč).

Autor: Fučík & partneři